"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; $logdata = ''; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); exit; } ?> www.biuromax-balcer.pl
 
 
sejf - kasy -zabezpieczenia
( na rynku od 1991 )
Firma KONSMETAL jest uznanym w Europie producentem mechanicznych zabezpieczeń mienia. Wyroby KONSMETAL znajdują się w Kancelarii Prezydenta, Senacie RP, a nawet na dworach monarchów europejskich.
Wykorzystywane są w największych bankach polskich i europejskich, przedsiębiorstwach, urzędach państwowych, firmach i domach prywatnych. Zdobyliśmy zaufanie 90% polskich banków i instytucji.

Bezpieczeństwo, jakość, zaufanie
Na rynku od 1991 roku!
Dokonaj zakupu

- zakup samodzielny
Zapraszamy do zakupów przez nasz sklep internetowy, który jest dopełnieniem naszej firmy, działającej stacjonarnie. Zakupiony sprzęt zostanie dostarczony specjalistycznym transportem producenta.
- zapytaj nas - doradzimy
Bardzo chętnie doradzamy naszym Klientom przedstawiającym swoje potrzeby, oto kontakt do osób z wiedzą w tym zakresie:

tel: 52 / 3461306 i 3460165
Zapytaj o specjalistę od zabezpieczeń: Bernadetę lub Piotra.

Zawsze możesz posłużyć się poniższym formularzem:
Imię i nazwisko:
Email:
Wiadomość:
Dla kogo:
- użytkownicy domowi
- firmy i urzędy
- banki
- kancelarie tajne
- gabinety lekarskie
- warsztaty i szatnie
- biblioteki
- hotele
- szkoły
- stacje paliw
Zastosowanie:
- na pieniądze
- na broń
- na dokumenty
- na komputer
- na klucze
- na rejestrator monitoringu
Zakres oferty
Fachowa wiedza i umiejętności źródłem sukcesu
Firma KONSMETAL jest uznanym w Europie producentem mechanicznych zabezpieczeń mienia. Wyroby KONSMETAL znajdują się w Kancelarii Prezydenta, Senacie RP, a nawet na dworach monarchów europejskich. Wykorzystywane są w największych bankach polskich i europejskich, przedsiębiorstwach, urzędach państwowych, firmach i domach prywatnych. Zdobyliśmy zaufanie 90% polskich banków i instytucji. Potwierdzeniem niezawodności oferowanych przez nas wyrobów jest uzyskanie przez firmę KONSMETAL Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej, stanowiącego wyróżnik w Systemie Kodyfikacyjnym NATO - NCS (NATO CodificationSystem).

Polityka jakości
Uznając wysoką jakość produktów i usług za nadrzędny cel działania oraz podstawę w budowaniu zaufania w relacji z kontrahentami firma KONSMETAL uzyskała certyfikat i wdrożyła w 1999 roku System Zarządzania Jakością zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001:2000.

Misja KONSMETAL

KONSMETAL to dynamicznie rozwijająca się Firma z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, wierna swoim wartościom i wyznaczonym celom. Marka produktów KONSMETAL wyraża najważniejsze wartości Firmy: JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, ZAUFANIE. Zachowanie najwyższej jakości produktów i usług oraz stałe budowanie zaufania i trwałych relacji z Klientami i Kontrahentami to podstawowe kryteria na których opiera się działanie firmy KONSMETAL.

Fabryka w Nidzicy

Fabryka w Nidzicy jest najnowocześniejszą fabryką w swojej branży w Polsce. Najwyższą jakość, precyzję i trwałość wyrobów gwarantują wysokiej jakości park maszynowy oraz zaawansowana technologia produkcji. Obecnie w swojej fabryce firma KONSMETAL zatrudnia ponad 120 osób, co plasuje ją w czołówce pracodawców regionu. Firma angażuje się nie tylko w dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcia biznesowe, ale bierze także czynny udział w akcjach, które mają wpływ na rozwój społeczny i kulturalny regionu.

Nowoczesny Dział Badania i Rozwoju
KONSMETAL nieustannie poszukuje sposobów ulepszenia swoich produktów oraz dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla swoich Klientów. Aby tworzyć najnowocześniejsze i oryginalne rozwiązania Firma KONSMETAL stworzyła WŁASNY DZIAŁ BADANIA I ROZWOJU złożony z najlepszych specjalistów w branży: konstruktorów, elektroników i chemików.

Praca nad jakością produktu
Dążąc do stałego podnoszenia jakości produktu firma KONSMETAL stosuje: stały monitoring rynku oraz reaguje na propozycje i potrzeby zgłaszane przez klientów, unowocześnienie technologii i stosowanego sprzętu technologicznego w oparciu o rozwój nauki i techniki, ciągły przegląd procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz ich doskonalenie.

Certyfikaty i Atesty
Gwarancją niezawodności wyrobów KONSMETAL są polskie i zagraniczne certyfikaty i atesty.

NIP 967-09-83-305
Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Zarząd Spółki: Bogdan Balcer, Arkadiusz Balcer, Edyta Balcer

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000030384
PW
"BIUROMAX-BALCER"
Sp. z o. o.

ul. Jagiellońska 103,
85-027 Bydgoszcz, Polska
(c) 2016 Biuromax-Balcer - All rights reserved
Infolinia: 801 000 208
Sekretariat: 52 / 346 1306
Tel. działu handlowego: 52 / 346 1528, 52 / 346 0165
Serwis: 52 / 346 1237

Sekretariat: sekretariat@biuromax-balcer.pl
Dział Handlowy: handlowy@biuromax-balcer.pl
Serwis: serwis@biuromax-balcer.pl