logo Biuromax - Balcer

Oczyszczacze powietrza SHARP

oczyszczacz domowy biurowy

Czy oczyszczacz Sharp z technologią Plasmacluster może wpływać na wirusy, alergeny, grzyby i bakterie w Twoim domu?

Technologia Plasmacluster to unikalna funkcja w oczyszczaczach powietrza Sharp, która emituje do powietrza jony dodatnie i ujemne. Przebadana pod kątem utraty aktywności wybranych rodzajów mikroorganizmów i analizowana przez ośrodki badawcze. Ten generator jonów wpływa na unoszące się w powietrzu wirusy, bakterie, redukuje elektryczność statyczną, neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Technologia Plasmacluster dostępna jest nie tylko w oczyszczaczach powietrza marki Sharp, ale także klimatyzacji, chłodziarko-zamrażarkach czy samochodowych generatorach jonów producenta.

oczyszczacz jak działa

Plasmacluster jak to działa?

Technologia Plasmacluster wykorzystuje tzw. wyładowania plazmowe do tworzenia i uwalniania jonów dodatnich i ujemnych dokładnie takich jakie występują w przyrodzie. Poprzez te wyładowania z cząsteczek wody i tlenu w powietrzu wytwarzane są dodatnie jony wodoru (H⁺) i ujemne jony tlenu (O₂⁻).
Jony dodatnie (H⁺) i ujemne (O₂⁻) mają ładunek elektryczny, zatem przyciągają znajdujące się w powietrzu cząsteczki wody (H₂O), które otaczają, tworząc stabilne skupiska jonów.

jony oczyszczacza sharp

Więc jak to się dzieje, że jony Plasmacluster dezaktywują wirusy, bakterie, alergeny czy grzyby?

Jony Plasmacluster dodatnie (H⁺) i ujemne (O₂⁻) są rozładowywane jednocześnie. Przywierają do powierzchni wirusów unoszących się w Twoim otoczeniu i zmieniają się w wysoce reaktywne rodniki OH. Ich siła utleniająca szybko odbieraja wodór (H) z białka na powierzchni wirusów i innych substancji, hamując aktywność szkodliwej cząsteczki. Ze względu na to, że powierzchnia bakterii i alergenów składa się głównie z białka, usunięcie atomu wodoru (H) z tej struktury wpływa na jej szkodliwość. Gdyby alergeny te, poddane działaniu jonów Plasmacluster, dostały się do organizmu, ten ma możliwość niezareagowania na alergię. Co więcej, rodnik OH, który związał się z usuniętym z powierzchni białka atomem wodoru (H), natychmiast tworzy cząsteczkę wody (H2O), która powraca do powietrza.
oczyszczacz sharp


Poniższe zdjęcia przedstawiają wirusa niepoddanego jonom Plasmacluster (po lewo) i po ekspozycji jonów (po prawej).

oczyszczacz powietrza sharp

Badania nad wirusami z rodziny Corona


Od tygodni z niepokojem patrzymy na mapę świata, na której co chwilę pojawiają się nowe ogniska choroby określonej jako COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Jest jeszcze za wcześnie, a wirus jest zbyt niebezpieczny, by Sharp zdecydował się badać skuteczność jonów Plasmacluster pod kątem dezaktywowania tego wirusa. Natomiast na stronie korporacji https://global.sharp/można odnaleźć potwierdzenie oddziaływania technologii Plasmacluster na podstawie badań nad innym wirusem z rodziny koronawirusów – Feline. W 2004 roku we współpracy z Instytutem Kitasato, Sharp przeprowadził szereg badań dotyczących skuteczności technologii Plasmacluster w inaktywowaniu znajdującego się w powietrzu koronawirusa kotów (Feline). Kitasato Institute Medical Center Hospital jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji zajmujących się badaniami wirusów na świecie. Przeprowadzone w 2004 roku testy dowiodły, że Plasmacluster oddziałuje na wirusa zakaźnego patogennego zapalenia otrzewnej u kotów (FCoV), pochodzącego właśnie z rodziny koronawirusów, na poziomie wskazanym w badaniach.

Aby to stwierdzić, wykorzystano dwa pudełka, każde o objętości 1 m3. W jednym pudełku umieszczono generator jonów Plasmacluster, drugie pudełko pozostało puste. W obydwu rozpylono mgiełkę zawierającą wirusa. Test wykazał, że w warunkach jego wykonywania w ciągu 40 minut 99,7% wirusa poddanego działaniu jonów Plasmacluster zostało inaktywowane. Bardzo możliwe, że wpływ na unieszkodliwienie wirusa miało uszkodzenie struktury białkowej kolca poprzez odebranie wodoru.

czyste powietrze

Ile potrzeba czasu by jony Plasmacluster były w stanie zahamować rozwój pleśni, wirusów, bakterii i alergenów?

Skuteczność hamowania rozwoju szkodliwych cząsteczek zależy od wielkości pomieszczenia oraz stężenia jonów na 1 cm3. W oczyszczaczach powietrza Sharp zastosowane są generatory o wydajności 7000 i 25000 jonów na 1 cm sześcienny.

coronavirus nie dla ciebie

Teraz poznaj ofertę oczyszczaczy SHARP, wyposażonych w technologię Plasmacluster

Dowozimy sprzęt na terenie Bydgoszczy i okolic!

• Michał - doradca w zakresie marki Sharp,
- tel: 52 3461306
- email: michal.lendecki@biuromax-balcer.pl

• Sandra - doradca w zakresie marki Sharp,
- tel: 52 3461528
- email: sandra.kruk@biuromax-balcer.pl

kup oczyszczacz